Sooftmoon File Search

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 981 KB
  • Lượt xem: 313
  • Lượt tải: 304
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Giới thiệu

File Search được thiết kế để tìm kiếm hình ảnh, audio, video và các file khác trên hệ thống của bạn.

Sooftmoon File Search

Bằng cách thiết lập các quy tắc tìm kiếm như tên file, kích thước tập tin, ngày tháng, file seach sẽ tìm thấy chúng ngay lập tức.

Ngoài ra, File Search còn có chức năng để copy và xóa bỏ các tập tin, thư mục đã được chọn. Sử dụng ứng dụng này, bạn có thể tìm kiếm, quản lý, phân loại và loại bỏ các file đã tìm kiếm.

Tuyết Mai (Theo Sooftmoon)

Liên kết tải về

Link Download chính thức: