🖼️
🖼️
  • NoAds 2006.07.28
  • Chương trình miễn phí NoAds 2006 giúp ngăn chặn các quảng cáo không mời mà tới, hỗ trợ nhiều trình duyệt Web thông dụng như: Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Hot Corner
  • Việc tạo shortcut trên màn hình desktop tuy khá thuận tiện, nhưng nếu bạn có nhiều ứng dụng cần mở thì sao? Lúc đó, màn hình đẹp đẽ của bạn đã bị các shortcut che mất. Bạn hãy thử dùng Hot Corner xem sao
  • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu