🖼️ Kungfu Cowboy Game bắn súng đi cảnh đầy thách thức

🖼️
  • Phát hành: Soy Boy Games
  • Kungfu Cowboy là game bắn súng đi cảnh kỳ quặc, nơi bạn sẽ chiến đấu cùng băng nhóm kungfu của mình! Khám phá các màn chơi được tạo ngẫu nhiên, mở khóa sức mạnh "gunfu" và tùy chỉnh vũ khí của bạn!
  • windows