🖼️ Galactic Missile Defense cho iOS 2.2 Game phòng thủ tên lửa ngoài không gian

🖼️
  • Phát hành: Spyro Merianos
  • Galactic Missile Defense là game arcade vui nhộn với cuộc xâm lăng ngoài không gian. Nhiệm vụ của người chơi là sử dụng các tên lửa để chống lại cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh và giành chiến thắng.
  • ios Version: 2.2.1