🖼️
  • SpyAnywhere 4.01
  • SpyAnywhere là công cụ giúp bạn điều khiển hoặc theo dõi máy tính từ xa hoạt động thông qua trình duyệt trên máy dùng để theo dõi. SpyAnywhere còn cho bạn thấy những hoạt động của user (trong thực tại), có khả năng shutdown, restart, khóa máy, đóng băng..
  • Xếp hạng: 4 5 Phiếu bầu
🖼️
  • SentryPC
  • Với SentryPC bạn có thể hạn chế và giám sát máy tính của bạn, cho phép người khác truy cập vào những dữ liệu và vào bất cứ thời gian nào bạn muốn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu