SpyAnywhere 4.01

Tải về
  • Đánh giá:
    4,4 ★ 5 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,4 MB
  • Lượt xem: 2.748
  • Lượt tải: 2.735
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 9x/ME/NT/200x/XP/Vista
Giới thiệu

SpyAnywhere là công cụ giúp bạn điều khiển hoặc theo dõi máy tính từ xa hoạt động thông qua trình duyệt trên máy dùng để theo dõi. SpyAnywhere còn cho bạn thấy những hoạt động của user (trong thực tại), có khả năng shutdown, restart, khóa máy, đóng băng...

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.