🖼️
  • Idle Coffee Corp cho Android Game quản lý tập đoàn cà phê nhàn rỗi
  • Trong game Idle Coffee Corp, bạn trở thành quản lý tiệm cà phê lớn nhất trong ngành dịch vụ này. Tạo và quản lý đế chế cà phê của bạn trong game mô phỏng quản lý nhàn rỗi hấp dẫn. Cải tiến các công thức cà phê, tăng cường người quản lý và tự động hóa luồng công việc của bạn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Merge Mayor cho Android Game hợp nhất xây dựng thành phố
  • Bạn là thị trưởng hợp nhất và trò chơi phiêu lưu giải đố xây dựng thế giới Merge Mayor đang chờ đợi bạn! Bắt đầu chỉ với một vài item và phát triển thị trấn của bạn trở thành một đô thị thịnh vượng thông qua việc hợp nhất, chế tọa và các power-up.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu