🖼️ Prisma Warp Early Access 0.2 Game bắn súng không gian miễn phí cho máy tính

🖼️
  • Phát hành: StarGazer
  • Trong game Prisma Warp, người chơi sẽ tìm cách sống sót khi bị kẻ địch tấn công dữ dội và liên tục. Đây là game bắn súng không gian cho máy tính mang phong cách cổ điển có gameplay tốc độ nhanh.
  • windows Version: Early Access 0.2.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 94