🖼️ Starus File Recovery 3.3 Khôi phục file bị xóa

🖼️
 • Phát hành: Starus Recovery
 • Starus File Recovery là một phần mềm hữu ích, được thiết kế để giúp người dùng khôi phục lại các tập tin bị xóa và những thông tin bị mất sau một vụ tai nạn liên quan đến ổ đĩa.
 • windows Version: 3.3
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.068

🖼️ Starus Partition Recovery 1.0 Sửa và khôi phục những phân vùng bị hỏng

🖼️
 • Phát hành: Starus Recovery
 • Starus Partition Recovery là phần mềm mạnh mẽ để sửa những phân vùng bị hỏng và khôi phục lại thông tin đã mất.
 • windows Version: 1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 197

🖼️ Starus Data Restore Pack Phần mềm khôi phục dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: Starus Recovery
 • Starus Data Restore Pack là phần mềm tạo file lưu trữ tình trạng tạm thời của ổ cứng để thực hiện quá trình khôi phục dữ liệu trên file đó thay vì trực tiếp trên ổ cứng.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 547

🖼️ Starus Photo Recovery Khôi phục hình ảnh

🖼️
 • Phát hành: Starus Recovery
 • Starus Photo Recovery là công cụ khôi phục tất cả hình ảnh kỹ thuật số từ các thiết bị lưu trữ như ổ cứng, đĩa, thẻ nhớ, camera SLR,… khi xảy ra sự cố với chúng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 573