🖼️ Stellar Phoenix CD DVD Data Recovery for Mac 1.0 Khôi phục dữ liệu bị mất từ các phương tiện quang học cho Mac

🖼️
 • Phát hành: Stellar data recovery
 • Stellar Phoenix CD DVD Data Recovery là phần mềm chuyên dụng giúp bạn khôi phục dữ liệu bị mất, xóa hoặc không thể truy cập được từ bất kỳ phương tiện lưu trữ quang học nào bị hỏng như CD, DVD, HD DVD, Blu-ray.
 • mac Version: 1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 156

🖼️ Stellar Phoenix Partition Manager

🖼️
 • Phát hành: Stellar data recovery
 • Ứng dụng quản lý phân vùng Mac này sẽ lên kế hoạch rất cụ thể về sử dụng tất cả các phân vùng nhằm đảm bảo dữ liệu được an toàn cũng như cho phép bạn quay trở lại bất kì lúc nào trước khi thực hiện hành động.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 418

🖼️ Stellar Phoenix Mac Recovery on Windows

🖼️
 • Phát hành: Stellar data recovery
 • Phần mềm khôi phục dữ liệu cho Mac này chạy trên bất kì máy tính chạy hệ điều hành Windows nào.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 558

🖼️ Stellar Phoenix Mac iPod Recovery

🖼️
 • Phát hành: Stellar data recovery
 • Stellar Phoenix Mac iPod Recovery là phần mềm có thể khôi phục dữ liệu iPod đã bị xóa, mất hoặc bị format. Nó có thể khôi phục các file nhạc, video, ảnh, podcast, sách audio và các loại dữ liệu khác.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 455

🖼️ Stellar Phoenix Mac File Eraser

🖼️
 • Phát hành: Stellar data recovery
 • Ứng dụng Stellar Phoenix Mac File Eraser xóa các folder, file, toàn bộ ổ logic, dấu vết sử dụng hệ thống và dấu vết sử dụng Internet.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 471

🖼️ Stellar Phoenix FileMaker Recovery

🖼️
 • Phát hành: Stellar data recovery
 • Stellar FileMaker Recovery sẽ khôi phục hiệu quả các bảng và dữ liệu từ cơ sở dữ liệu FileMaker bị lỗi, mà không phải thay thế định dạng gốc của chúng.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 395

🖼️ Stellar Phoenix Entourage Recovery

🖼️
 • Phát hành: Stellar data recovery
 • Phần mềm Stellar Phonenix Entourage Recovery được sử dụng để sửa chữa các phần Entourage và lưu an toàn file .RGE.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 250