Stellar Phoenix Mac File Eraser

Tải về
3 (1) Stellar data recovery Dùng thử 471 Dung lượng: 16,2 MB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X

Ứng dụng Stellar Phoenix Mac File Eraser xóa các folder, file, toàn bộ ổ logic, dấu vết sử dụng hệ thống và dấu vết sử dụng Internet. Nó còn cho phép người dùng xóa thủ công các file Mac hoặc đặt lịch để thực hiện quá trình xóa.

Stellar Phoenix Mac File Eraser

Các tính năng chính:

 • Được thiết kế dành cho Mac OS X 10.4 trở lên, phần mềm này sẽ xóa tất cả các loại dữ liệu khác nhau
 • Xóa dữ liệu đã duyệt trên Internet được lưu bởi trình duyệt web, ví như file tạm, cookies, cache,...
 • Xóa dữ liệu từ các trình duyệt khác nhau, bao gồm Internet Explorer, Firefox, Camino, Opera OmniWeb, Safari, Flock, Google Chrome, iCab, và Navigator.
 • Xóa lịch sử dùng Adobe Flash Player.
 • Xóa các file đơn hoặc toàn bộ folder
 • Xóa tất cả các thông tin sử dụng Instant Messages (Adium, aMSN, Fire, AIM, iChat, Yahoo Messenger, ICQ, Microsoft Messenger, Skype, Proteus).
 • Xóa lịch sử các file mới được sử dụng.

Lamle

3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 16,2 MB
 • Lượt xem: 474
 • Lượt tải: 471
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Mac OS X
Liên kết tải về