🖼️ Stickerface Chèn Sticker vào ảnh

🖼️
  • Phát hành: Stickerface
  • Ngay sau trào lưu chế ảnh Võ Tắc Thiên, nhìn mặt đoán tuổi, đo độ đẹp trai bắt đầu hạ nhiệt, thì cộng đồng mạng lại tiếp tục "điên đảo" với trào lưu chụp ảnh giấu mặt Stickerface.
  • web
  • Đánh giá: 10
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Truy cập
  • Lượt tải: 3.310