🖼️ Orphan Age Demo Game quản lý trại trẻ mồ côi thời chiến

🖼️
  • Phát hành: Studio Black Flag
  • Orphan Age là một trò chơi mô phỏng cuộc sống thời loạn lạc, nơi bạn không vào vai người lính trong chiến tranh mà là những đứa trẻ bị bỏ lại phía sau.
  • windows Version: Demo