🖼️ A Little Shop in Squirrel Town Game quản lý nông trại dễ thương

🖼️
  • Phát hành: Superluminal Cat
  • A Little Shop in Squirrel Town là game quản lý trang trại dễ thương, trong đó bạn sẽ trở thành chủ một cửa hàng tạp hóa, điều hành cửa hàng của riêng bạn và khám phá nhiều hoạt động hấp dẫn.
  • windows