🖼️
🖼️
  • SwiftKey Keyboard cho iOS Bàn phím thông minh cho iPhone/iPad
  • SwiftKey Keyboard hoàn toàn có thể thay thế cho bàn phím mặc định của iDevice, có khả năng hiểu thói quen nhập liệu của bạn và tùy biến để phù hợp với cách gõ bàn phím của từng người dùng.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
  • SwiftKey Beta cho Android Thử nghiệm bàn phím thông minh trên Android
  • SwiftKey Beta for Android là phiên bản thử nghiệm bàn phím thông minh SwiftKey 6 với nhiều tính năng mới, thông minh và cải tiến. Ngay từ bây giờ, bạn có thể tải về ứng dụng này để xem thử so với SwiftKey Keyboard (phiên bản hiện hành) thì SwiftKey Beta có điểm gì khác biệt nhé.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️