🖼️ Runaway Truck for Windows Phone 2.1 Game lái xe tải trên Windows Phone

🖼️
  • Phát hành: Swish Networks
  • Game Runaway Truck vốn được nhiều người yêu cầu giờ đã có phiên bản dành cho nền tảng Windows Phone. Thêm nhiều mẫu xe mới, nhiều địa điểm, bảng xếp hạng, những kiểu nhảy mới, nhào lộn và tất nhiên quan trọng nhất là tốc độ.
  • Windows Phone Version: 2.1.0.0
  • Đánh giá: 3
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 174