🖼️ Zimbra Connector Ứng dụng email cho máy tính

🖼️
  • Phát hành: Synacor
  • Zimbra Connector là phần mềm cho phép người dùng sử dụng Microsoft Outlook để đồng bộ hóa hộp thư, lịch, danh bạ và các tác vụ.
  • windows