🖼️ Demo Builder 11.0 Quay màn hình làm video hướng dẫn

🖼️
  • Phát hành: Tanida
  • Tanida Demo Builder là ứng dụng tạo video trình diễn chuyên nghiệp để hỗ trợ khách hàng, đào tạo nhân viên, trình bày sản phẩm, tạo những bài thuyết trình có khả năng tương tác mà không đòi hỏi bất kỳ một kỹ năng lập trình nào, với số lượng công cụ và hình ảnh động phong phú.
  • windows Version: 11.0.5.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 554