🖼️ CompactChests Mod Mod chế tạo "siêu hòm", balo đa năng cho Minecraft

🖼️
  • Phát hành: Tattyseal
  • CompactChests Mod cho phép người dùng sử dụng nhiều không gian hơn trong cùng 1 chiếc hòm hay balo nhỏ.
  • windows

🖼️ Compact Storage Mod Mod chế tạo balo, rương chứa đồ trong Minecraft

🖼️
  • Phát hành: Tattyseal
  • Compact Storage Mod 1.12.2/1.11.2 là bản Minecraft Mod bổ sung 1 số loại item và block chứa đồ vào thế giới game Minecraft, bao gồm rương chứa kho báu hay balo.
  • windows
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 332