🖼️ Tech4Learning Pixie 4.5 Phần mềm tạo giáo án điện tử

🖼️
  • Phát hành: Tech4Learning
  • Tech4Learning Pixie là ứng dụng cung cấp nhiều công cụ cho phép tạo giáo trình giảng dạy để bạn và học sinh của mình tham gia vào các hoạt động nhóm nhằm khuyến khích suy nghĩ, giao tiếp, sáng tạo cũng như rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm.
  • windows Version: 4.5.3
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 183