🖼️ LogMeister 5.0 Phần mềm giám sát máy tính

🖼️
 • Phát hành: Technology Lighthouse
 • LogMeister là công cụ thu thập và xử lý dữ liệu bản ghi từ những chương trình khác nhau, các RSS feed hoặc các sự kiện hệ thống. Chương trình hỗ trợ tập trung dữ liệu từ một số trường hợp cùng lúc, trích xuất thông tin bản ghi từ xa thông qua kết nối mạng.
 • windows Version: 5.0.1

🖼️ ColorCache 4.2 Tiện ích tạo bảng màu

🖼️
 • Phát hành: Technology Lighthouse
 • ColorCache là tiện ích tạo ra bảng màu từ một màu có trước. Dựa trên một màu có sẵn hoặc một màu trích từ hình ảnh trên màn hình vi tính ColorCache có thể tự tạo ra những màu khác theo thuật ngữ hội họa: màu tương đồng, màu tương phản, màu bổ sung...
 • windows Version: 4.2.1
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.368

🖼️ PromptPal 2.1 Cách tân dòng lệnh của Windows

🖼️
 • Phát hành: Technology Lighthouse
 • PromptPal là ứng dụng thay thế cho giao diện điều khiển dòng lệnh, trước đây gọi là dấu nhắc DOS. PromptPal có kiểu gợi nhớ câu lệnh vô cùng đặc biệt. Bạn chỉ cần gõ vào dòng lệnh bất kỳ một từ khóa nào đó là toàn bộ các câu lệnh gần giống nhau sẽ hiện ra
 • windows Version: 2.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 970

🖼️ PTFB Pro 4.6

🖼️
 • Phát hành: Technology Lighthouse
 • PTFB Pro là phần mềm tối giúp bạn tối ưu hóa công việc của bạn với các marco một cách dễ dàng. PTFB Pro còn ghi nhận và phát lại các hoạt động phức tạp của chuột và bàn phím, cho phép bạn nhanh chóng giảm thiểu tối tha các hoạt động được lặp đi lặp lại nh
 • windows Version: 4.6.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.908

🖼️ PTFB Pro

🖼️
 • Phát hành: Technology Lighthouse
 • PTFB Pro làm việc giống chương trình macro recorder và auto clicker đầy đủ tính năng cùng với một máy chủ lưu trữ hoàn hảo, đảm bảo rằng nó có thể thực hiện những công việc phức tạp nhất thay cho bạn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 856

🖼️ TextMeister 2.0 Chuyển đổi các ngôn ngữ lập trình

🖼️
 • Phát hành: Technology Lighthouse
 • Chương trình có ba chức năng cơ bản: quản lý thư mục, FTP (cập nhật dữ liệu trên mạng), chuyển đổi các ngôn ngữ lập trình (có thể chuyển đổi các mẫu Form với nhau, viết các tập tin Script, chuyển đổi ngôn ngữ Assembly sang ngôn ngữ C, quét các Source Code
 • windows Version: 2.0.1.0
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.522