TextMeister 2.0.1.0 Chuyển đổi các ngôn ngữ lập trình

Tải về
 • Đánh giá:
  4 ★ 3 👨
 • Phát hành:
 • Version: 2.0.1.0
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 2,8 MB
 • Lượt xem: 3.761
 • Lượt tải: 3.448
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 98/NT/ME/2000/2003/XP
Giới thiệu

Chương trình có ba chức năng cơ bản: quản lý thư mục, FTP (cập nhật dữ liệu trên mạng), chuyển đổi các ngôn ngữ lập trình (có thể chuyển đổi các mẫu Form với nhau, viết các tập tin Script, chuyển đổi ngôn ngữ Assembly sang ngôn ngữ C, quét các Source Code, đổi tên tập tin Batch Mode, đặt/quét/sửa đổi các XML Flag).

Liên kết tải về

Link Download chính thức: