🖼️
  • Snagit Công cụ chụp ảnh, quay video màn hình
  • Snagit 2022 là phần mềm chụp ảnh, quay video màn hình đơn giản. Snagit có thể chụp ảnh toàn màn hình, một vùng, 1 cửa sổ, chụp cả trang web hay ứng dụng với ảnh cuộn, kiểm soát mọi thứ đã chụp.
  • Xếp hạng: 3 162 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Screencast Dịch vụ lưu trữ và chia sẻ trực tuyến
  • Screencast là một giải pháp TechSmith cho các chuyên gia kinh doanh hoặc học thuật muốn quản lý và chia sẻ trực tuyến video, hình ảnh, tài liệu, hoặc bất cứ thứ gì, chỉ với một tài khoản Screencast.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu