🖼️ System Monitor cho iOS 3.1 Giám sát toàn diện iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Tekton Technologies
  • System Monitor for iOS là ứng dụng giám sát và theo dõi hệ thống máy iPhone, iPad và iPod Touch, cung cấp cho người dùng dữ liệu về tình trạng pin, bộ nhớ còn trống và bộ nhớ đã sử dụng.
  • ios Version: 3.1
  • Đánh giá: 3
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 69