🖼️
  • Chromium Trình duyệt web mã nguồn mở
  • Chromium 85.0.4153.0 là trình duyệt web mã nguồn mở, cũng chính là nền tảng xây dựng nên trình duyệt Google Chrome và trình duyệt Cốc Cốc giúp người dùng duyệt web nhanh chóng, an toàn và ổn định hơn.
  • Xếp hạng: 4 60 Phiếu bầu
🖼️
  • Chromium cho Mac Trình duyệt web mã nguồn mở cho Mac
  • Chromium 85.0.4153.0 là môt mã nguồn mở, miễn phí và được sử dụng rộng rãi trên các trình duyệt Internet như là một nền tảng cơ sở, cung cấp cho người dùng một trình duyệt web đa nền tảng, nhanh và hiện đại.
  • Xếp hạng: 1 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Chromium OS cho Linux Hệ điều hành nền tảng đám mây
  • Chromium OS cho Linux là hệ điều hành mã nguồn mở được tạo thành từ sự kết hợp mã nguồn Chromium cho Linux và Chromium cho Windows. Đây là một hệ điều hành dạng web, với hai điểm nổi bật lớn nhất là truy cập nhanh và cực an toàn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu