🖼️
  • DCS World Game lái máy bay quân sự và không chiến
  • DCS World hay Digital Combat Simulator World là game chiến trường kỹ thuật số miễn phí, tập trung vào mô phỏng lái máy bay quân sự. Nó bao gồm máy bay Su-25T và TF-51D miễn phí. Bạn có thể mở rộng trò chơi thông qua các mô-đun DCS bổ sung cũng như add-on, mod tự tạo.
  • Xếp hạng: 5 3 Phiếu bầu