🖼️
  • iKanji cho Mac Phần mềm học tiếng Nhật
  • iKanji sẽ là phần mềm học tiếng Nhật tốt nhất dành cho Mac, được thiết kế với tất cả những gì bạn mong muốn. iKanji chứa 2230 chữ Kanji (chữ Nhật), bao gồm rất nhiều cấp độ.
  • Xếp hạng: 4 · 60 Phiếu bầu