🖼️
🖼️
  • ShopClick Phần mềm quản lý bán hàng
  • Phần mềm quản lý bán hàng ShopClick được xây dựng trên nền tảng công nghệ .Net tiên tiến, hệ quản trị cơ sở dữ liệu là SQL server có sức chứa dữ liệu rất lớn, bảo mật cao và hỗ trợ hoàn toàn Unicode.
  • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
  • SaleClick Phần mềm quản lý mua bán hàng
  • Phần mềm quản lý bán hàng SaleClick bao gồm đầy đủ các nghiệp vụ mua hàng, bán hàng, nhập xuất tồn, quản lý công nợ và thu chi tiền mặt nhằm đáp ứng cho các Công ty thương mại, các Cửa hàng bán lẻ và các hệ thống Đại lý phân phối.
  • Xếp hạng: 3 10 Phiếu bầu