🖼️ iMindmap cho Web Ứng dụng vẽ bản đồ tư duy trực tuyến

🖼️
 • Phát hành: Tony Buzan
 • iMindmap for Web là ứng dụng vẽ bản đồ tư duy mạnh mẽ ngay trên trình duyệt, không cần cài đặt và thiết lập mất thời gian.
 • web
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 9.043

🖼️ iMindMap 11.0 Vẽ sơ đồ tư duy chuyên nghiệp

🖼️
 • Phát hành: Tony Buzan
 • iMindMap 11.0.4 là phần mềm vẽ bản đồ tư duy được phát triển bởi Tony Buzan. iMindMap là một phần mềm rất mạnh, cung cấp cho người dùng rất nhiều các công cụ hỗ trợ để chuyển đổi các ý tưởng thành hình ảnh.
 • windows Version: 11.0.4
 • Đánh giá: 37
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 58.689