🖼️ Sổ liên lạc điện tử thành phố Hà Nội Sổ liên lạc trực tuyến của Sở Giáo Dục và Đào tạo Hà Nội

🖼️
  • Phát hành: TP Hà Nội
  • Sở GD&ĐT Hà Nội đã chính thức đưa ra cổng thông tin liên lạc dành cho gia đình và nhà trường với tên gọi Sổ liên lạc điện tử (SLLĐT) PINO.
  • web
  • Đánh giá: 35
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Truy cập
  • Lượt tải: 32.465