🖼️ Steam Mover 0.1 Di chuyển ứng dụng đã cài đặt sang ổ đĩa khác

🖼️
  • Phát hành: Traynier
  • Steam Mover là ứng dụng di chuyển tập tin ứng dụng và tạo ra các điểm giao nhau dễ dàng hơn. Ứng dụng này đặc biệt hữu ích khi không gian ổ đĩa C của bạn không còn nhiều, hãy di chuyển bớt tập tin từ ổ đĩa này sang vị trí khác mà không cần gỡ cài đặt ứng dụng và cài lại.
  • windows Version: 0.1
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 4.871