🖼️
🖼️
  • Trello Web Công cụ quản lý công việc trực tuyến
  • Trello là công cụ hiệu quả để quản lý công việc, đặc biệt là quản lý dự án gồm nhiều người. Trello cũng được xem là một trong những ứng dụng quản lý công việc hiệu quả và đơn giản nhất hiện nay.
  • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Trello cho Android Làm việc nhóm trên Android
  • Trello cho Android là ứng dụng quản lý công việc nhóm trên di động tiện lợi và hiệu quả. Nếu như bạn thường xuyên phải làm việc theo nhóm hay quản lý công việc của nhiều người cùng lúc thì Trello chính là ứng dụng dành cho bạn.
  • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu