🖼️
🖼️
🖼️
  • CWShredder Phần mềm diệt CoolWebSearch
  • Một trong những spyware phổ biến nhất là CoolWebSearch và những biến thể của nó. CWShredder được coi là "thuốc giải độc" của loại phần mềm này.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Privacy Scanner for Facebook Bảo vệ quyền riêng tư trên Facebook
  • Giám sát cài đặt trang Facebook và quản lý xem ai có thể liên lạc và truy cập vào thông tin cá nhân của mình. Privacy Scanner sẽ nhận diện những cài đặt có thể dẫn đến những vấn đề liên quan tới bảo mật và giúp sửa chúng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
Có tất cả 43 phần mềm.