🖼️ DNAI.LIS cho Android 1.03 Xem quy hoạch sử dụng đất trên Android

🖼️
 • Phát hành: Trung tâm công nghệ thông tin Đồng Nai
 • DNAI.LIS cho phép người dân tra cứu thông tin đất đai, tình trạng sử dụng đất, thông tin quy hoạch về thửa đất muốn biết một cách nhanh chóng.
 • android Version: 1.03
 • Đánh giá: 24
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24.776

🖼️ DNAI.LIS cho iOS 1.057 Xem quy hoạch sử dụng đất trên iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: Trung tâm công nghệ thông tin Đồng Nai
 • DNAI.LIS ra đời cho phép người dân tra cứu thông tin đất đai, tình trạng sử dụng đất, thông tin quy hoạch đất một cách nhanh chóng ngay trên thiết bị di động của mình.
 • ios Version: 1.057
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.548