🖼️ Phần mềm quản lý trung tâm tin học - ngoại ngữ 1.3 Công cụ quản lý điều hành kinh doanh

🖼️
  • Phát hành: Trung Viet software
  • Phần mềm được xây dựng đáp ứng nhu cầu quản lý hoạt động của các Trung tâm tin học - Ngoại ngữ, các cơ sở đào tạo nghề. Phần mềm quản lý theo quy trình từ khâu đăng ký, xếp lớp, quản lý học phí, điểm sổ, bảo lưu...
  • windows Version: 1.3
  • Đánh giá: 8
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 2.770