🖼️
  • Tux Typing Game chim cánh cụt ăn cá
  • Tux Typing là phần mềm luyện gõ 10 ngón kết hợp trò chơi thú vị. Phần mềm Tux Typing được dùng trong giáo trình Tin học lớp 3 để học sinh vừa học vừa chơi cùng chú chim cánh cụt ăn cá ngộ nghĩnh.
  • Xếp hạng: 5 430 Phiếu bầu