🖼️ Windows Repair 4.9 Khắc phục sự cố trên Windows

🖼️
 • Phát hành: Tweaking
 • Download Windows Repair 4.9 là công cụ toàn diện để giúp người sử dụng khắc phục hầu hết các sự cố Windows thường gặp. Windows Repair có thể sửa lỗi registry và quyền truy cập tập tin...
 • windows Version: 4.9.0
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.838

🖼️ Hardware Identify 2.0 Kiểm tra và xác định phần cứng máy tính

🖼️
 • Phát hành: Tweaking
 • Hardware Identify là phần mềm xác định phần cứng được cài đặt trên máy tính để có thể tìm chính xác driver cần phải cài đặt cho các phần cứng đó.
 • windows Version: 2.0.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 708

🖼️ Registry Backup Phần mềm giúp sao lưu tất cả file Registry

🖼️
 • Phát hành: Tweaking
 • Registry Backup - Công cụ miễn phí giúp sao lưu file registry nhờ dịch vụ Windows Volume Shadow Copy Service.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 311