🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • House M.D.: Critical Cases

    Trở thành bác sĩ giỏi
  • Chẩn đoán những bí ẩn trong y học và cứu sống bệnh nhân trong trò chơi House M.D.: Critical Cases, một trò chơi hấp dẫn trên Facebook dựa trên series phim truyền hình nổi tiếng.
  • Xếp hạng: 1 3 Phiếu bầu
🖼️
  • Call of Juarez: Bound in Blood - Single Player Demo

  • “Tôi là Billy. Mẹ không bao giờ nói cha tôi là ai, vì vậy... tôi không có họ. Tôi lớn lên ở thị trấn Hy Vọng. Thực ra đó là nơi tuyệt vọng nhất tôi từng biết. Đầy dân lang bạt, ma men, trộm cắp và lừa đảo cũng giống như ông bố dượng “yêu quý”..
  • Xếp hạng: 4 16 Phiếu bầu
Có tất cả 19 phần mềm.