🖼️ Zombie Crisis: Survival cho Android 2.1 Game sinh tồn trong thành phố zombie

🖼️
  • Phát hành: UboGames
  • Zombie Crisis: Survival là một game sinh tồn trong thế giới sandbox. Mục tiêu duy nhất của bạn trong game cố gắng sống sót bằng mọi cách giữa sự khắc nghiệt của môi trường và bầy lũ zombie dữ tợn, đông đảo.
  • android Version: 2.1
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 78