🖼️
  • Remote Utilities Giám sát máy tính từ xa
  • Remote Utilities là một phần mềm hỗ trợ người dùng truy cập máy tính từ xa rất nhanh chóng và an toàn. Nó cho phép bạn xem màn hình từ xa và thao tác bàn phím & chuột như thể đang ngồi ngay trước máy tính.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu