🖼️
🖼️
  • Vectr cho Mac Phần mềm thiết kế đồ họa miễn phí cho Mac
  • Vectr cho Mac là phần mềm thiết kế đồ họa miễn phí và chuyên nghiệp cho dự án, đồng thời, chia sẻ chúng với những người khác ngay tại thời gian thực. Tuyệt hơn cả, download Vectr for Mac, người dùng còn có thể đồng bộ dữ liệu trên nhiều thiết bị khác nhau.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️