🖼️ VeryAndroid SMS Backup 3.2 Sao lưu và phục hồi SMS trong điện thoại Android

🖼️
 • Phát hành: VeryAndroid
 • VeryAndroid SMS Backup là phần mềm quản lý và sao lưu tin nhắn SMS từ điện thoại Android rất nhanh chóng.
 • windows Version: 3.2.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 140

🖼️ VeryAndroid Contacts Backup for Android Sao lưu và quản lý địa chỉ liên lạc

🖼️
 • Phát hành: VeryAndroid
 • VeryAndroid Contacts Backup là công cụ sao lưu và quản lý địa chỉ liên lạc trên Andriod. Phần mềm không chỉ sao lưu và copy danh bạ trên điện thoại vào máy tính mà còn khôi phục lại danh sách liên lạc trực tiếp từ máy tính đến bất kỳ điện thoại Android.
 • android
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.191