🖼️ Micromon cho iOS 1.7 Game thu thập và huấn luyện quái thú giống Pokemon

🖼️
  • Phát hành: VEWO INTERACTIVE
  • Micromon là một game nhập vai huấn luyện quái thú được lấy cảm hứng từ các game Pokemon, nơi bạn vào vai một nhà luyện thú, huấn luyện các Micromon hoang dã và đi thách thức các đối thủ khác.
  • ios Version: 1.7