🖼️ Easy Video Recorder cho Mac 1.5 Thu video trên màn hình máy Mac

🖼️
 • Phát hành: Video Recorder
 • Easy Video Recorder for Mac là công cụ hữu ích giúp bạn ghi lại bất kỳ điều gì mình thực hiện trên màn hình máy tính rất dễ dàng. Bên cạnh đó, bạn có thể thêm giọng nói của mình vào video nếu muốn để giới thiệu một sản phẩm hay trình bày một ý tưởng nào đó.
 • mac Version: 1.5

🖼️ Mac Screen Recorder Studio 2.2 Công cụ thu video trên màn hình cho Mac

🖼️
 • Phát hành: Video Recorder
 • Mac Screen Recorder Studio là một ứng dụng chuyên nghiệp hỗ trợ người dùng máy Mac ghi lại mọi hoạt động diễn ra trên màn hình cùng với nhiều chức năng chỉnh sửa video chuyên nghiệp để đảm bảo sản phẩm đầu ra có chất lượng cao.
 • mac Version: 2.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 52

🖼️ Easy Video Capture 1.8 Thu video trên màn hình máy tính

🖼️
 • Phát hành: Video Recorder
 • Easy Video Capture là một công cụ lý tưởng dành cho người dùng Windows, cho phép họ ghi lại mọi hoạt động diễn ra trên màn hình máy tính sang tập tin AVI.
 • windows Version: 1.8
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 522