🖼️
🖼️
  • 1 lít nước mắt for Android Tiểu thuyết tình cảm
  • Hiếm có truyện nào khiến tôi có thể khóc nhiều đến thế. Khóc không phải vì những chi tiết sến đặc thường gặp kiểu Hàn... mà khóc vì nghị lực sống của một người con gái đã mang trong mình căn bệnh không thể chữa khỏi...
  • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu