🖼️ vintageJS

🖼️
  • Phát hành: vintageJS
  • Không cần đến Photoshop hay những phần mềm chỉnh sửa ảnh cồng kềnh, vintageJS.com là công cụ được xây dựng trên nền HTML5 mà ở đó bạn có thể phủ lên các bức ảnh của mình một màu sắc rêu phong cũ kỹ chỉ bằng vài thao tác đơn giản.
  • web
  • Đánh giá: 36
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Truy cập
  • Lượt tải: 17.635