🖼️ Vivaldi cho Mac 2.11 Trình duyệt giàu tính năng cho Mac

🖼️
  • Phát hành: Vivaldi
  • Vivaldi cho Mac 2.11 là trình duyệt Internet thế hệ mới, rất trực quan và hấp dẫn. Dựa trên nền tảng Chromium, nó có đầy đủ những ưu điểm của Chrome và bổ sung thêm nhiều công cụ, thành phần để phục vụ mọi nhu cầu lướt web của người dùng.
  • mac Version: 2.11
  • Đánh giá: 3
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 261