🖼️ Fiery Disaster Demo 0.60 Beta Game tháp phòng thủ cho máy tính

🖼️
  • Phát hành: Vogelfanger
  • Trong game Fiery Disaster, người chơi cần xây dựng hệ thống phòng thủ kiên cố cho căn cứ của mình, cố gắng tiêu diệt càng nhiều kẻ địch càng tốt. Đây là game tháp phòng thủ có tốc độ tương đối chậm với nhiệm vụ là bảo vệ nhà khoa học.
  • windows Version: Demo 0.60 Beta
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 119