🖼️
🖼️
🖼️
  • Retail Barcode Phần mềm quản lý bán hàng đơn giản
  • Retail Barcode là ứng dụng nhẹ có thể giúp người dùng theo dõi doanh số bán hàng. Công cụ này còn cho phép xác định khách hàng, liên kết các sản phẩm thanh toán qua thẻ với các khách hàng cá nhân để theo dõi tiến độ thanh toán.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu