🖼️ VR Flappy cho iOS 6 Game Flappy Bird với kính thực tế ảo

🖼️
  • Phát hành: VRMob
  • VR Flappy ăn theo phong cách game chú chim bay lượn qua chướng ngại vật nhưng được trải nghiệm thông qua kính thực tế ảo vô cùng độc đáo.
  • ios Version: 6